PAR AUTOGĀZI


Gāzes iekārta

Auto gāze, ir produkts, kas paliek pāri naftas pārstrādes procesā. Tā kā agrāk degvielas cenas nebija tik augstas un iekārtas primitīvas, tad gāzes izmantošana iekšdedzes dzinējos bija nepopulāra. Šobrīd ņemot vērā ekanomisko situaciju, alternatīva degviela, kas ļauj ietaupīt līdz pat 50% no kopejām degvielas izmaksām ir tieši tas, kas nepieciešams.

Autogāzes priekšrocības efektīvi var izmantot tad, ja gāzes sistēma strādā pareizi, ja automašīnas tehniskais stāvoklis ir labs un automašīna ir nodrošināta ar modernu gāzes sistēmu un tiešu gāzes iešprici.

Gāzes iekārtu var uzstādīt jebkuram benzīna dzinējam.


Ekonomija

Degvielas izdevumi samazinās par 40%. Izmantojot sašķidrināto naftas gāzi, kā degvielu Jūs ietaupīsiet līdzekļus, kuri lieti Jums noderēs!

Jo vairāk tiek braukts, jo vairāk tiek ietaupīts un – iekārta atmaksājas ātrāk.

Gāzes sajaukšanās ar gaisu (divas gāzveida vielas) ir viendabīgāka nekā benzīnam, kas, savukārt, nozīmē, ka arī motors darbojas vienmērīgāk (vēl augstāku maisījuma sagatavošanas precizitāti nodrošina iekārta ar gāzes padeves elektronisku regulēšanu) un samazinās gāzes patēriņš.


Gāzes Ietekme uz Auto

Nav piemaisījumu kuri izposta metālu. Gāze nesatur kaitīgu svina piemaisījumu, kurš ķīmiskajā līmenī iznīcina sadegšanas kameru.

Motoram, darbojoties ar gāzi, netiek piesārņota un sašķidrināta motoreļļa, pagarinās tā kalpošanas laiks pār 50%.

Teorētiski gāzes jaudas atdeve ir par 7-10% mazāka, kā benzīnam, bet jaudas zudumu, kas ir 3-4% pēc iekārtas uzstādīšanas un regulēšanas, ikdienas dzīvē praktiski nav iespējams sajust.

Ir 3 iemesli, kāpēc var parādīties gāzes smaka salonā. Pirmkārt, iekārtas paaudze. Šī problēma bija sastopama iepriekšējo paaudžu autogāzes iekārtās, iesmidzināšanas procesa dēļ. 4. paaudzes iekārtās iesmidzināšanas sistēma ir analoģiska benzīna sistēmai, izslēdzot iespēju gāzes noplūdei no dzinēja – smakai salonā. Otrkārt, nekvalitatīva uzstādīšana - ziemā, krasu temperatūras svārstību rezultātā, trubu savienojumu vietas izplešas un saraujas nevienlīdzīgos ātrumos, kā rezultātā var notikt nenozīmīgas gāzes mikronoplūdes, kas var radīt īslaicīgu gāzes smaku salonā. Treškārt, sadzīviskas situācijas - smaka salonā var rasties nelielā gāzes daudzuma dēļ, kas izplūst gaisā, pistoles atvienošanas brīdī.

Degvielas padeves sistēmā un degkamerā neuzkrājas sveķu nogulsnes (sašķidrinātā naftas gāze tos izšķīdina), uzlabojas aizdedzes sistēmas funkcionēšana, aizdedzes sveču kalpošanas ilgums pieaug par 40%.


Drošība

Autogāzes uzpildes pistolēm ir vairāki drošības līmeņi, kas paredz automātisku iekārtas atslēgšanu spiediena izmaiņu gadījumā.

Gāzei ir zemāks aizdegšanās risks nekā benzīnam un gāze, pretēji benzīnam, nav toksiska. Autogāzes sistēmām jau rūpnieciski tiek uzstādītas vairāku līmeņu drošības sistēmas, piemēram, ārkārtēja karstuma, spiediena un trieciena izturīgas tvertnes, kas neļauj gāzes sistēmai radīt bīstamas situācijas.

Gadījumā, ja autogāze noplūst dabā, tā nodara minimālu kaitējumu. Autogāze nepiesārņo zemi, gaisu un ūdeni.

Var eksistēt divas neatkarīgas degvielu sistēmas. Ja piemēram, ar benzīnsistēmu kaut-kas notiks, tad var pārslēgties uz gāzi un turpināt satiksmi. Abu sistēmu bojāšana nekad nenotiek vienlaicīgi.


Mīnusi

Degvielas bāka rezerves riteņa vietā – iespējams, šis ir pats lielākais trūkums – autogāzes tvertne tiek ievietota rezerves riteņa vietā. Tas nozīmē, ja vēlēsities vadāt līdzi rezerves riteni, tas aizņems papildus vietu Jūsu automašīnas bagāžniekā.

Uzstādot autogāzi auto, tiek veikta automašīnas pārbūve. Tas nozīmē, ka pēc uzstādīšanas automašīna ir jāatrāda CSDD un jānomaina transporta līdzekļa tehniskā pase. Tehniskajā pasē tiks veikta viena izmaiņa – dzinēja tips no “benzīns”, tiks nomainīts uz “benzīns/gāze”.

Pēc autogāzes uzstādīšanas iesakām par pārbūvi informēt Jūsu apdrošināšanas kompāniju. Tā kā liela daļa apdrošināšanas līgumu ir rakstīti maziem burtiem, tad nereti nepietiek laika, lai iedziļinātos un izlasītu visus noteikumus. Dažas apdrošināšanas kompānijas mēdz norādīt, ka tās nepieciešams informēt par katrām izmaiņām automašīnā, kas var ietekmēt tās vērtību.

Tāpat kā iepriekš, arī turpmāk automašīnai būs nepieciešams veikt tehniskās apkopes. Papildus ierastajām apkopēm, ik pēc 20 000 km būs nepieciešams veikt autogāzes iekārtas tehnisko apkopi. Autogāzes iekārtas tehniskā apkope nozīmē, ka Jūsu automašīna tiks pieslēgta datorsistēmai, kura nolasīs informāciju par iekārtas darbību un vidējo patērēto autogāzes apjomu, lai nepieciešamības gadījumā autogāzes iekārta tikt pieregulēta. Apkopes laikā tiks nomainīti arī autogāzes filtri.


Ekoloģija

Izmantojot autogāzi, Jūs rūpejaties par apkārtējās vides tīrību – atmosfērā mazāk nonāk tādas kaitīgas vielas kā sērs, svins, slāpekļa oksīdi un citas indīgas vielas.

Izplūdes gāzes ir gāzveidīgu produktu maisījums, kas veidojas degvielai sadegot iekšdedzes dzinējos. Tās satur vairāk nekā 300 vielas, vairums no tām ir toksiskas. Vienas tieši kaitē veselībai, bet citas var netieši kļūt par kādas saslimšanas cēloni.

Tabulā procentos redzama kaitīgo vielu izplūde, kas rodas sadegot dažāda veida degvielai.